1. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu Düzenleniyor

Yazdır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sahibi olduğu ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi” kapsamında “I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu” 21-23 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Sempozyum, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü Grand Ankara Otel’de saat 09.00’da başlayacak.

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi ile Karadeniz, Marmara Denizi, Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik ve etkileri ile biyolojik kalite durumu izlenecek.

Böylece ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibine altlık oluşturulması hedeflenirken yürütülen araştırma çalışmalarının sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi, kirlenmiş veya riskli noktalar için alınacak tedbirlerin politikalara yasal düzenlemelere, strateji ve eylem planlarına dahil edilebilmesi amaçlanıyor. 

TÜBİTAK-MAM ve TAEK’in dahil olduğu 11 araştırma kurumu ve üniversiteden konusunda uzman 106 bilim insanının yer aldığı projede; denizlerimizi kirleten karasal kaynakların baskı ve etkilerinin tespiti, kirli ve temiz kıyı bölgelerinden alınan deniz suyu, deniz canlısı ve deniz tabanı örneklerinde metal ve organik kirleticilerin değişikliklerinin izlenmesi, kirliliğe karşı hassas kıyı sularında ötrofikasyonun izlenmesi ve bu alanların değerlendirilmesiyle denizlerin kimyasal ve ekolojik durumları hakkında ayrıntılı raporlar hazırlandı.

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi kapsamında 2014-2016 yılları süresince tüm denizlerimizde yılda iki kez kış ve yaz mevsimlerinde, 272 istasyonda fiziksel, kimyasal ve biyolojik izleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Deniz izleme çalışmaları; AB Su Çerçeve Direktifi, AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Türkiye’nin taraf olduğu bölgesel deniz anlaşmaları ve ulusal mevzuatımıza uygun olarak yapıldı.

Sempozyuma ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından pek çok bilim insanı, araştırmacı ve temsilcinin katılımı bekleniyor.