İzoduo Türkiye'de termik santallerin külünü yalıtımlı duvar bloğuna çeviriyor!

Yazdır

Geliştirmiş olduğu patentli duvar yapı elemanı “izoduo” ile inşaat sektöründe yeni bir dönem başlatan İzoduo, tamamen geri dönüşümlü olan duvar malzemesinde Tunçbilek ve Seyitömer gibi termik santrallerinin enerji atığını kullanmaktadır.

Malzemenin üretimi esnasında kullanılan enerji miktarının oldukça düşük düzeyde olması sebebiyle önemli bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bunun yanında üretim sırasında açığa çıkan tüm atık malzemeler tekrar üretim hattına katılmakta ve atık malzemenin tümü yeniden kullanılır hale gelmektedir. İzoduo blokları ile örülen duvarlar, mekanların ısıtma ve soğutmaları sırasındaki enerji kayıplarını önleyerek ekonomik tasarruf sağlar. Yapısı sayesinde 60 dB siddetindeki gürültüyü soğurarak ses yalıtımında da önemli derecede etkindir.

İzoduo blokları ile örülen duvarlarda nem oluşumu engellenmekte, bu nedenle de duvarda çatlak dökülme ve sıva izleri oluşmamaktadır. Kuruluk sağlaması sebebiyle çeşitli zararlı mikroorganizmaların üremesine de engel olmaktadır.

İzoduo duvar blokları, yangına ve depreme karşı da dayanıklıdır.

Diğer bir açıdan, İzoduo, termik santral atıklarını değerlendirerek termik santrallerin çevresel etkilerini azaltmakta ve atık atımı için devlete büyük gelir sağlamaktadır.

İnşaat sektöründe öz kaynakları kullanarak farklılık yaratma ve çevreye duyarlı " Yeşil Yapı Elemanları" üretme vizyonuyla faaliyet gösteren, Türkiye ve dünyada bir başka benzeri olmayan İzoduo, 2009 yılında üretime geçmeden 4 patent aldı, 2011 yılında sessiz sedasız dünyada yeşil oscarı olarak bilinen Green Dot Awards'tan 3 ödül kazandı.