Akşan Grup

Akşan Grup

Uzun yıllar boyunca hem özel sektör, hem de resmi kurumlar için taahhüt ve yap-sat projeler gerçekleştirmiş olan ve kurucularının sektördeki deneyimi 70’li yıllara dayanan grubun ilk şirketi olan Akşan Yapı, 1984 yılında kurulmuştur.

Akşan Yapı, dünya yapı endüstrisindeki gelişmeleri yakından izlemiş ve yapı endüstrisinde hızlı ve ekonomik bir sistem olarak tercih edilen, aynı zamanda da 1999 depreminden sonra deprem gerçeğine karşı çok sağlam çözümler sunan Hafif Çelik Yapı Sistemi alanına yönelmiştir.

2000 yılında kurduğu Akkon Çelik, hafif çelik üretim fabrikasıyla başta Amerika olmak üzere deprem riskiyle yaşayan gelişmiş ülkelerin tercih ettiği Hafif Çelik Yapı Sistemlerini ülkemizde yaygınlaştırmayı amaçlamış ve bu doğrultuda Türkiye’de birçok konut, sosyal yapı, endüstriyel yapı, kooperatif ve gayrimenkul geliştirme projelerine imza atarken, yurt dışında da önemli projeleri hayata geçirmiştir. Çok kısa sürede yaklaşık 1 milyon m2 yapı inşa eden Akşan Yapı, Akkon Çelik fabrikasıyla, yıllık 20.000 ton üretim kapasitesini yakalamış, Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın 3 büyük üreticisinden biri olmuştur. Fakat Akşan Grup, 2 milyon m2’ye ulaşan tecrübesi ve dünya sıralamasındaki yeriyle, 40 yıla varan ve tüm dünyayı kapsayan uluslar arası deneyimleriyle yetinmemektedir. Hep daha iyisini, hep daha sağlıklısını, hep daha ilerisini görmek, yapmak, sunmak için çalışır. “Daha iyisi yapılabiliyorsa, önce biz yapmalıyız!” felsefesidir girişimciliğinin, dinamiğinin arkasındaki güç. Akşan Grup, mutluluğun mimarisinin ve çağdaş yaşamın peşindedir. 

 

ANAHTAR TESLİM İNŞAAT

Anahtar Teslim İnşaat, projesi olan ya da projesi tarafımızdan yapılan herhangi bir yapının, temel dahil, oturulacak hale gelinceye kadarki tüm süreçlerini içerir. Akşan Yapı, yurt içi ve yurt dışı projelerinde, hafif çelik yapı sistemleri dahilinde bir yapıya ait tüm safhaları organize edebilecek ve üretebilecek tüm bilgi birikimi, profesyonel kadro ve teçhizata sahiptir, bu segmentteki yapıları anahtar teslim taahhüt edebilir. Hafif Çelik Yapı Sistemi, yeni bir yapı sistemi olduğu için, diğer grup şirketi olan üretici firma Akkon’un üretim ve uygulayıcı desteği verdigi 2.000.000 m2’lik referansın \%80’inin inşaatını Akşan Yapı üstlenmiş, anahtar teslim olarak başarıyla sonuçlandırmıştır. Akşan Yapı, gerek üretim, gerek projelendirme, gerek yapım organizasyon şeması, gerek kalite kontrol ve gerekse de işin zamanında teslim edilmesi süreçlerinde son derece başarılı servis verme yetkinliğine sahiptir.

 

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Türkiye’nin, nüfus artış hızından dolayı, her yıl 500-600 bin yeni konuta ihtiyacı vardır. Bu sebeple, Akşan Yapı, özel kulvarı olan az katlı yapılar alanında, herkesin hayalindeki müstakil ev isteğini karşılamak üzerine gelişmeleri yakından takip etmeye, çözümler üretmeye, insani değerler temelinde, insanca yaşam alanları sunmaya gayret göstermektedir. Akşan Yapı, müstakil konut kavramını yaygınlaştırarak, villa kavramının lüks olma hissiyatını silme amacını taşımaktadır. Akşan Yapı’ya göre, müstakil konut, asla lüks değildir, herkesin hakkıdır. Dikey yapılaşmanın tersine, insanın en temel ihtiyaçlarından olan toprağa basma, toprakla temas içinde olma hissiyatını en iyi veren yapılaşma biçimi, müstakil konut kavramıdır. Akşan Yapı, Türk insanının en önemli ve en insani ihtiyaçlarından olan müstakil konut ihtiyacını, sadece büyükşehirlerde değil, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çapında karşılamak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, sürekli yeni projeler geliştirerek, yeni çözümler üreterek, yeni açılımlar sağlayarak dünya çapında bir yapı firması olmak hedefinde büyük adımlarla ilerlemektedir.

 

KOOPERATİFÇİLİK

Tüm dünyada önemli bir konut edinme modeli olan ‘yapı kooperatifleri’, Türkiye’de de konut edinme sistemi olarak yıllarca kullanılmıştır.
Yapı kooperatifleri, Türk Halkı için önemli bir konut edinme modeli olabilecekken maalesef hak ettiği yeri bulamamıştır.

Bunun sebeplerini incelediğimizde başlıca sorunlar şunlardır: 

1. Uzun yıllar süren ve tamamlanamayan inşaatlar, yapı kooperatiflerine olan güveni sarsmıştır.
2. Kooperatif ortakları; ya kooperatif yönetimleri tarafından ya da yüklenici firmalar tarafından suiistimal edilmişlerdir.
3. Uzun yıllar süren inşaatlar; fahiş maliyetleri ve içinden çıkılmaz sorunları beraberinde getirmiştir.
4. Finansman modeli (kredilendirme) kurulamadığından gereken kaynak sadece ortakların mali gücüyle sınırlı kalmıştır.
5. Niteliksiz yapı teknolojileri ile yapılan yapılar daha tamamlanamadan ya kullanılamaz hale gelmiş ya da ek yatırımlara sebep olmuşlardır.
Aslında yapı kooperatifleri:
1. Toplu hareket etmenin ekonomik gücünü üyeleri lehine çevirmesi,
2. KDV oranının \% 1 olması,
3. Çeşitli vergilerden muaf olması,
4. Arsadaki spekülatif müteahhit kazancını ortadan kaldırması 

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Akşan Grup’a göre başarı asla tesadüfî değildir. Ve kurumlar başarısını, kendisi için, ailesi, şirketi, ülkesi ve nihayet dünya için en iyi şekilde kullanmalıdır. Başarının paylaşıldıkça çoğalacağına inanan Akşan, kazanımlarını, sosyal sorumluluğunun bilinciyle, doğru ve etkili kaynaklarda değerlendirmeyi her zaman ilke edinmiştir. Özellikle çevre bilincini önemsemekte, mümkün olduğu kadar doğaya saygılı ve asla zarar vermeyen adımlar atmaktadır.
En büyük sorumluluğun önce doğaya, sonra ülkesine ve şirketine karşı olduğunun bilinci ile şirket kârlılığı arttıkça, ödediği vergi de, yarattığı istihdam da artmakta ve bu kârı gerekli kanallara aktararak paylaşmaktadır. Akşan Grubu, insanlığa saygı duygusu ile halka yakınlığı ön planda tutarak faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilincini yönetim anlayışının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bu bağlamda Akşan Grubu’nun, tüm kurumlarına, faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmeleri ve toplumu geliştirmeyi öncelikleri olduğunu benimsetmiş bir anayasası vardır.
İlgili Projeler