Eroğlu Yapı

Eroğlu Yapı

Sektörün klişelerini değiştirmek için gerekli olan her şeye sahibiz...

Eroğlu Grubu'nun 35 yıllık ticari geçmişine dayalı bilgi ve deneyimi üzerine kurulu Eroğlu Yapı; konut, alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bugüne kadar Sarıyer, Beylikdüzü, Ümraniye, Merter, Kağıthane, Florya, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Seyrantepe, Tekirdağ, Antalya ve Bursa'da projeler geliştiren Eroğlu Yapı'nın gerçekleştirdiği ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediği projelerin toplam büyüklüğü 2 milyon metrekareye ulaşmaktadır.
Eroğlu Yapı; 12 yılı aşan deneyimi, sektörde markalaşmış profesyonel çalışanları ile sektörün klişelerini değiştirerek yeni bir dönem açacak hamlelerine başlamıştır. 2008'de açılan ve Holanda'lı Corio tarafından satın alınan Tekira AVM'nin iş geliştirme ve inşaat süreçlerini yöneten, 2009'da Ümraniye Akkom Ofis Park projesini hayata geçiren Eroğlu Yapı, 2010'da ise Oksizen Konakları'nın daire teslimlerini yapmış ve İstanbul Lounge projesine imza atmıştır. 2011 yılında İstanbul Lounge-2 ve Yenimoda Evleri projelerine başlayan Eroğlu Yapı 2011 yılında yaklaşık 2,5 milyar TL'lik yatırım yapmayı hedeflemektedir.

 

MİSYON

EROĞLU, toplumda öne çıkan gayrimenkul ihtiyaçlarını, doğru projelerle, kurum ve toplum açısından kârlı yatırımlara dönüştürmeyi, yatırıma uygun bir arazi üzerinde en iyi kullanım modelini geliştirip, en ileri inşaat teknolojilerini kullanarak eksiksiz proje yönetimi ile estetik ve fonksiyonel açıdan iz bırakacak gayrimenkul projelerini oluşturmayı misyon edinmiştir.
Vizyon

EROĞLU; 5 yıl içersinde gayrimenkul sektöründe ilk 5 Türk firması arasında yer almayı vizyon olarak benimsemiştir. Vizyonumuzu ve misyonumuzu gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri politikamız olarak benimsedik.

 

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin, resmi kuruluşların ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi en yüksek kalitede, hedef bütçe içerisinde ve zamanında tamamlayıp teslim ederiz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız. Sektördeki teknolojik yenilikleri ve olanakları yakından takip ederek kullandığımız malzeme ve imalat tekniklerini sürekli geliştiririz.

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi T.C. yasaları ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, işini seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takım olarak çalışırız. Taşeronlarımızın gelişimi için de katkı sağlayarak onları eğitmeyi ve aynı prensipler doğrultusunda hareket etmeyi sağlarız.

İnsan Sağlığını Korumak: Projelerde ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Çevreyi Korumak: Tüm projelerimizde çevrenin en az oranda etkilenmesi ve kirlenmenin asgari oranda tutulmasını sağlamak amacıyla doğal kaynakları optimum seviyede kullanırız. Olumsuz çevre etkilerini ve atıklarımızı azaltmak için proaktif yaklaşım sergileriz

 

ORTAK DEĞERLERİMİZ

Eroğlu Yapı, hem çalışanları ve birlikte çalıştığı kurumları, hem müşterilerini, hem de oluşturduğu mekanlarda yaşayacak nihai tüketicileri ortağı gibi görmekte, onlar için en iyisini yaratmak amacıyla çalışmaktadır. "Estetik, konfor, yaşam kalitesi, çevreye saygı" değerlerine hassasiyet gösteren ve kendisiyle aynı pencereden bakabilen paydaşlarla işbirliği yapmaktadır. Eroğlu Yapı için bu ortak değerlerin, daima "ulaşılabilir ve sürdürülebilir" olması her zaman ilk sıradadır.

Eroğlu Yapı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası sektörel dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alarak, ortak çözümler yaratmaya değer vermektedir. AMPD Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, AYD Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği, GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, ULI-Urban Land Institute Eroğlu Yapı'nın üye olduğu ve aktif olarak çalıştığı ulusal ve uluslararası dernekler arasındadır.

MIPIM, GRI, URBAN, Barcelona Meeting Point ise dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek ve kendini dünya pazarlarına tanıtmak için katıldığı uluslararası aktivitelerden bazılarıdır. 

 

FAALİYET ALANALARIMIZ

Geleceği ancak zamandan daha hızlı olanlar yakalayabilir. Kalıcı eserler için bugünün değil yarının koşullarını düşünerek projeler geliştirmek gerekir."

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Eroğlu Yapı, toplum ve çevrenin gelecekteki ihtiyaçlarını düşünerek faaliyet alanlarını belirlemiş, bu alanlara konsantrasyonunu ve motivasyonunu vermiştir. Belirlenen alanlarda, üstlendiği her projeyi söz verdiği zamanda, söz verdiği haliyle teslim etmeyi de vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir.

 

TİCARİ PROJELER
Ofis Projeleri

ULI'nin PricewaterhouseCoopers ile birlikte 2007 yılında 27 Avrupa şehri arasında yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre İstanbul, Avrupa'da yatırımın en avantajlı olduğu 2. ofis pazarıdır. Bu bilgi, önümüzdeki dönemde bu alanda büyük bir gereksinim doğacağını göstermektedir. Eroğlu Yapı, 1997 yılından itibaren Eroğlu Grubu'na ait ofis binalarını inşa ederek yurt içi ve yurt dışında kazandığı deneyimi, bu alanda projelerle hayata geçirmektedir. Arazi ve iş geliştirme çalışmaları yapmakta, dünya trendlerini inceleyerek yeni iş modelleri üretmektedir.

Alışveriş Merkezi Projeleri

Son 10 yılda dünyanın geçirdiği büyük değişim sonucu, alışveriş, bir ürün ve para değişiminden çok, "bir yaşam biçimine" dönüşmüştür. Artık herkes birbiriyle alışveriş halindedir. Bu trendin bir parçası olan alışveriş merkezleri, sadece ürünlerin değil, eğlencenin, sporun, sosyalliğin, iyi zaman geçirmenin de alışverişinin yapıldığı yerler haline gelmiştir. Bu bakış açısıyla, toplumun sosyalleşme ihtiyacını gidermek için gelecekte daha fazla alışveriş merkezine ihtiyacı olacağını belirleyen Eroğlu Yapı, bu alana yoğunlaşmıştır. Eroğlu Yapı alışveriş merkezi geliştirme, planlama, konsept geliştirme ve inşa etme konularında uzmandır. Kaliteli insan kaynağı ve konularında profesyonel çözüm ortakları ile perakendeci ve tüketici beklentilerini tam anlamıyla karşılayan; ulaşım, altyapı ve mimari çözümleri ile bulunduğu lokasyona değer katan alışveriş merkezleri inşa etme vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Karma Projeler

Giderek genişleyen metropoller, yeni yaşam alanlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu yeni yaşam alanlarında da, daha kompakt bir hayat sunan, karma projeler kaçınılmazdır. Oluşan bu ihtiyacı karşılamak amacıyla konut, iş merkezi ve alışveriş merkezini birleştiren karma projeler, Eroğlu Yapı'nın faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

 

Konut Projeleri

GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin hazırladığı bir araştırma raporuna göre, 2015'e kadar Türkiye'nin konut ihtiyacı 8 milyonu bulacaktır. Bu talep, aslında diğer dünya ülkeleri için de geçerlidir ve bu büyük ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Bu gerçekle birlikte, konut trendleri de değişim göstermiştir. Artık tüketici konut ararken, "barınma" amacından daha çok "güvenli, fonksiyonel, konforlu, estetik mekanlar ve bunları destekleyen sosyal aktivitelere sahip bir yaşam tarzı" edinme amacı gütmektedir. Eroğlu Yapı, misyonuyla örtüşen bu gerçek doğrultusunda, Türkiye ve diğer ülkeler için projeler üretmekte ve hayata geçirmektedir.