Konutun Sözleşmede Belirtilenden Küçük Olması

11 Mayıs 2015 Pazartesi Yazdır

Maketten satın alınan konutun, teslim edildikten sonra yapılacak ölçümle sözleşmede belirtilen m2'den küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, ödenen satış bedelin bir kısmının iadesi gerekir.

Ön ödemeli konut satışlarında taşınmazın, brüt ve net metrekare alanının belirtilmesinin yanı sıra o taşınmaza özel olarak ayrılan otopark, depo vs. eklentilerin de net alanının belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca alım satımakonu bağımsız bölüme ait mimari projenin ilgili kat planlarının sözleşme ekine ilave edilmesi gerekmektedir.

İnşaat firması sözleşmeye aykırı olarak, edimini tam veya gereği gibi yerine getirmemiştir. Taşınmaz satımında yüzölçümü eksikliği alıcının satıcıya karşı açacağı davanın yasal dayanağı BK'nın ayıba karşı tekeffül ile ilgili hükümleridir.

Aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzölçümü tutarını kapsamıyorsa satıcı, yüzölçümü eksiği için alıcıya satış bedelinden kısmi iade ile yükümlüdür.

Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin devrinden itibaren 5 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Meğer ki; satıcının ağır kusuru veya hilesi olmasın.

Ayrıca satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.


Etiketler