Mütekabiliyet Yasası ve Getirileri

19 Ekim 2011 Çarşamba Yazdır

Yeni yasa, hem ülke ekonomisi hem de inşaat sektörü açısından son derece önemli ve pozitif bir düzenlemedir.

Bir diğer ismi de karşılıklık olan mütekabiliyet kısaca yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapılıyor ise o ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarına aynı uygulamanın yapılması ilkesidir. Bir yabancı uyruklunun Türkiye’de bir tapu işlemi yaptırabilmesi için onun ülkesinde Türklerin de aynı tapu işlemini yaptırabiliyor olması gerekir.

 

Mevcut yasa ile bir İngiliz ya da Alman vatandaşı ülkemizden konut alabiliyorken, Türki cumhuriyet vatandaşları ve Arap ülkeleri vatandaşları alım yapamıyor. Yıllık tapu istatistiki verilerini incelediğimizde batılı ülkelerin yasadan kaynaklı ciddi bir alım yapabildiklerini bununda ülke ekonomisine katkısını görmekteyiz.

 

Mütekabiliyet yasasının çerçevesini genişleterek biraz önce örneğini verdiğim ülkeler için de uygulamaya koyduğumuz takdirde, ülke ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörü ciddi bir ivme kazanacaktır. Bu ivme ile birlikte ekonomideki şu an çok yüksek cari açık bu sayede denge bulacaktır. Sınırları net bir şekilde belirlenmiş bu tip yasalar ile ülkeye akacak olan para ile ekonomi ciddi bir hareketlilik kazanacak buradan gayrimenkul satın alan yabancılar diğer ihtiyaçları için de paralarını ülkemizde harcayacaklarını düşünürsek yeni yasanın ne kadar faydalı olacağını daha iyi anlayabiliriz.

 

Yeni yasa, benim öngörülerime göre 10 yılda 100 milyar dolarlık ilave bir konut satışı getirecek. Bugüne kadar ülkemizden gayrimenkul almak isteyip de mütekabiliyet esası nedeniyle vazgeçen yabancıların yeni yasa ile ilgilerini yeniden Türkiye’ye yönlendirmesi inşaat firmalarını sadece İstanbul merkezli değil, Anadolu’nun çeşitli kentlerinde de daha farklı projeler üretmeye sevk edecek ve yeni yeni inşaat firmaları ortaya çıkacak. Bu rekabeti dolayısıyla da kaliteyi arttıracağı için iç müşteriye de fayda sağlayacak, inşaat sektörünün ekonomideki belirleyici gücü daha da büyüyecektir.

 

Özetle, hem yabancı hem de yerli tüketiciye daha kaliteli yaşamlar sunmak için yasadaki bu düzenleme son derece önemli ve gereklidir.

 

Hilmi Işıkören

Konut Projeleri Markalaşma Danışmanı


Etiketler