200 ALT SEKTÖR GAYRİMENKULÜ ETKİLER Mİ?

6 Mart 2017 Pazartesi Yazdır

Uzunca bir süredir, pek çok sektör profesyonelinin, gayrimenkul sektörünün ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlatmak üzere basına verdikleri demeçlerde, sektörümüzün 200 alt sektörü etkilediği ve harekete geçirdiğine dair bilgiler okuruz. Kim hesapladı, kim alt alta yazdı bu iki yüz farklı sektörü bilmiyorum ama artık klişe haline geldiği muhakkak. Ancak bu defa, sanırım, tersi olmalı ve farklı sektörler gayrimenkul sektörünü harekete geçirmeli.

Takip etmişsinizdir, 30 Nisan 2017 gününe kadar mobilya satışlarında %10 oranında KDV indirimine, beyaz eşya satışlarında ÖTV'nin sıfırlanmasına gidildi. Tüketici nezdinde kayda değer oranlarda yapılan bu indirimlerin, piyasalara moral aşılanmasına, tüketimin cazip hale getirilmesine, yavaşlama eğilimindeki ulusal ekonominin yeniden hızlandırılmasına yönelik olduğu biliniyor. Tüketicinin, bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı, tüketime geçip geçmeyeceği, ulusal ekonomiye güveninin sürüp sürmediği, 30 Nisan sonrasında yapılacak, vergi indirimli satışların gerçekleştiği son 3 aylık dönem ile geçen yıl aynı döneminde ya da vergi indirimsiz satışların gerçekleştiği önceki 3 aylık dönemde yapılan satışların karşılaştırılmasıyla ortaya çıkacak.

Söz konusu indirimlerin kabul edildiği Bakanlar Kurulu Kararı'nda gayrimenkul sektöründe konut satışlarında uygulanan KDV oranlarında da değişikliğe gidildi. Bu değişikliklerin de sektörümüze olumlu yansımasını diliyorum…

Genel kanı, konut satışlarının, mobilya ve beyaz eşya sektörlerini harekete geçirdiği yönündedir. Öyle ya, çoğu zaman ev değişikliğine giden aileler, hazır yeni eve geçerken, eski eşyalarında da değişikliğe gitmekte, ya beyaz eşyayı, ya mobilyayı, eğer imkân dahilindeyse her ikisini de yenilemeyi bir fırsat olarak görüyor. Hatta kimi ekonomistler, yeni ev almanın, hele ki bu ev biraz şehir merkezinden uzaktaysa, otomotiv sektörüne dahi faydası olduğunu ve otomobil satışlarını artırdığını ifade ediyorlar.

Bu makalenin esas hedefi, şimdiye kadar gayrimenkul sektörünün harekete geçirdiği beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin, bu iki sektörde gerçekleştirilen vergi indirimleri sonrasında gayrimenkul sektörünü hareketlendirip hareketlendirmeyeceğini tartışmak; bir başka deyişle acaba işleyiş tersine döner mi diye sormak.

Türkiye'nin temel taşı sektörlerinden olan mobilya ve beyaz eşya sektörleri, gerek istihdam içindeki gerekse de gayrisafi yurtiçi hasıladaki payları, diğer bazı sektörleri harekete geçirme kabiliyetleri itibariyle önemli sektörlerdir. Bu nedenledir ki, Hükümet de söz konusu iki sektörün milli ekonomideki payını göz önüne alarak, bu iki sektörü hareketlendirici vergi kolaylıklarına gitmiştir. Eğer beklentiler olumlu sonuçlanır ve tüketici, mobilya ve beyaz eşya almaya, yenilemeye yönelirse, satışlar yükselirse, bu iki sektörde elde edilecek moral ve gelir, milli ekonomi çarklarının da hızlanmasına vesile olacaktır.

Mobilya ve beyaz eşya sektöründe olası gerçekleşecek hareketlenme, dolaylı da olsa, gayrimenkul sektörüne de olumlu yansıyacaktır. Özellikle mobilya imalat ve satış ağındaki kişi ve firmaların elde edecekleri gelir ve kârı, diğer yandan mobilya ve beyaz eşya sektörlerinin etkileyeceği sair diğer yan sektörlerdeki firma ve kişilerin de kazançlarını öncelikle, özellikle 240 ay vadeli konut satış kampanyalarının geçerli olduğu bugün, en güvenli liman olan gayrimenkul sektöründe değerlendirebilecekleri söylenebilir. İşte bu nedenle bu defa tersi olur da gayrimenkul sektörü, diğer sektörlerdeki hareketlenmeden pozitif etkilenir mi diye bir beklenti söz konusu.

Yeterki beklenen tüketici davranışı gerçekleşsin ve cazibe gören tüketici alıma yönelsin; çarklar dönerse, herkesin beklentisi gerçekleşir…


BENİM MEKANLARIM

İsmail Özcan

Y. Mimar

Genel Müdür Vekili, TURYAP YapıEtiketler