Bina yenilenmesi

Nadire Güler
Nadire Güler Soruyor:
Verilen Cevaplar (1)

12 daireli binamız var yenilemek için çalışma yapıldı ancak müteahhit seçiminde gruplaşma oldu. 5 kişilik bir grup, kariyersiz ehliyetsiz bir müteahhite vermek istiyor buna mukabil 3 kişilik grup olarak 50 senelik bir prestijli firmayı tercih etmek istiyoruz 4 daire toplantılara gelemiyor.Biri yurtdışında biri hasta vs..sorun kilitlendi. Biz 3 kişilik grup olarak öncelikle projeden dolayı mağduruz, karşı firmayı kabul etmiyoruz. Bu sorunu aşmak için neler yapabiliriz? 2/3 oranından bahsediliyor. bir kişinin itirazı bile olsa hiç bir şey yapılamaz deniliyor. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyoruz. Teşekkür ederiz.

Hakan ERİLKUN
Konusunun uzmanı “Hakan ERİLKUN” diyor ki:

Sayın Okuyucum; Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur. Onun için öncellikle hisse oranların bakınız. Bina ortak karar protokolüde müteahhit seçimi, kredi kullanma, kira yardımı, bina yapımı ve teslim süreci gibi kararlar alınır. Arsanın maliklerine Yapılan tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması halinde bu taşınmazlar için bakanlık TOKI veya idare tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebilinir.